برای شنیدن فایل صوتیاینجا را کلیک کنید

تفسیر نمونه : هفتمین و آخرین دستور که مساءله خوف از مجازات پروردگار در روز قیامت است نیز با همین لحن عنوان شده ، مى فرماید ((بگو: من اگر نافرمانى پروردگارم کنم از عذاب روز بزرگ قیامت خائفم )) (قل انى اخاف ان عصیت ربى عذاب یوم عظیم ).
تا این حقیقت روشن شود که پیامبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) نیز بنده اى از بندگان خدا است ، او نیز مامور به پرستش خالصانه است ، او نیز از کیفر الهى خائف مى باشد، او نیز مامور به تسلیم در برابر فرمان حق است ، و حتى ماموریتى سنگینتر از دیگران دارد که باید از همه پیشگامتر باشد!
او هرگز مدعى مقام الوهیت ، و بیرون نهادن گام از مسیر عبودیت نبوده بلکه به این مقام افتخار و مباهات مى کند، و به همین دلیل در همه چیز الگو و اسوه مى باشد.
او براى خود امتیازى از این جهات بر دیگران قائل نیست ، و این خود 
نشانه روشنى بر عظمت و حقانیت او است ، نه همچون مدعیان دروغین که مردم را به پرستش خویش دعوت مى کردند، و خود را مافوق بشر، و از گوهرى والاتر معرفى کرده ، و گاه پیروان خویش را دعوت مى کنند که هر سال هم وزنشان طلا و جواهرات به آنها بدهند!