برای شنیدن فایل صوتیاینجا را کلیک کنید

ربنا لا تجعلنا فتنه للذین کفروا و اغفرلنا ربنا انک انت العزیز الحکیم ):(پروردگارا ما را مایه امتحان و فتنه کسانی که کافر شدند، قرار مده و ما را بیامرز که همانافقط تو عزیز و حکیمی )این قسمت متن دعای ابراهیم ع و پیروان اوست و همه گفتار قبلی مقدمه ای برای طرح این مطلب بود، در اینجا از خدای خود می خواهند که آنها را از آثار سوء تبری ازکفار، پناه دهد و ایشان را بیامرزد، (فتنه ) یعنی وسیله امتحان و اینکه گفتند: خدایا ما رافتنه کفار قرار مده ، یعنی خدایا کفار را بر ما مسلط مساز تا بواسطه ما مورد امتحان قراربگیرند و آنچه فساد در وسع خود دارند بیرون بریزند و بر آزار و اذیت ما بپردازند.و کلمه (ربنا) را برای برانگیختن رحمت الهی تکرار کرده اند و سپس تقاضای مغفرت نموده و خداوند را با نام عزیز و حکیم مخاطب ساخته اند، یعنی تو خدایی هستی که بربندگان خود قاهر و مسلط هستی و افعالت متقن و محکم است ، پس از هر راهی که می دانی ما را از شر این قوم مشرک‌ حفظ کن‌.