کانون فرهنگی مبین سه شنبه 13 اسفند 1398 06:25 ب.ظ نظرات ()

» تفسیر المیزان - خلاصه

منظور از اهل کتاب یهود و نصاری و بنابربعضی اقوال ، آنها و مجوس (زرتشتیان ) هستند و اینکه فرمود اینها از نزول قرآن خوشحال می شوند، به جهت آنست که در ابتدای بعثت ، یهود با حضرت محمد(ص ) و اسلام عنادی نداشتند و حتی بر نبوت او شهادت دادند و او راپیامبر معهود تورات و انجیل می دانستند، اما بعد از هجرت و وقوع حوادث بعدی عناد آنها شدت گرفت و نصاری نیز، گروهی از آنها که بر دین حق بودند ومسیح را بشر و نبی می دانستند از نزول قرآن خوشحال شدند، اما گروه دیگر که معتقد به تثلیث بودند معارف توحیدی و احکامی را که با اصول آنها مغایرت داشت انکار می کردند، آنگاه به پیامبر(ص ) فرمان می دهد که به آنان بگوید:من مأمور شده ام که خدا را بندگی کنم و کسی را شریک او نگیرم و مردم را بسوی اودعوت کنم ، چون بازگشت من بسوی اوست و در هیچ امری از امورم جز به اومراجعه نمی کنم و شاید هم مراد از جمله آخر طرح مسأله معاد باشد.