کانون فرهنگی مبین پنجشنبه 24 بهمن 1398 05:00 ب.ظ نظرات ()

» تفسیر المیزان - خلاصه

بهره این دو گروه که همان عاقبت نیکو برای اولوالالباب و جهنم و داربوار برای کافران و پیمان شکنان است ، خودنوعی رزق می باشد که خدای متعال هر که را بخواهد و هر طور بخواهد از آن یااز این روزی بهره می دهد، اما مردم به زندگی دنیا دلبسته اند غافل از اینکه رزق حقیقی همان رزق آخرت است و دنیا مقصود بالذات نیست ، بلکه متاع ووسیله ایست برای زندگی دیگر در سرای عقبی ، در واقع دنیا مزرعه آخرت وجائی است که باید در آن درصدد کسب روزی آخرت برآمد، لذا اگر دنیا را باآخرت مقایسه کنیم ، زندگی دنیوی زمانی حق است که به نظر مقدمه و وسیله لحاظ شود، اما اگر خودش مقصود اصلی قرار بگیرد و به نظر استقلالی لحاظگردد خود از مصادیق باطل بوده و چون کف روی سیل محو و نابود خواهدشد(و ما هذه الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعملون )(16)،(این زندگی دنیاجز بازیچه و سرگرمی نیست و همانا سرای آخرت زندگی است ،اگربفهمند).