کانون فرهنگی مبین پنجشنبه 24 بهمن 1398 04:40 ب.ظ نظرات ()

» تفسیر المیزان - خلاصه

(و الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار): و کسانیکه عهدخدا را بعد از پیمان بستن می شکنند و آنچه را که خداوند امر به پیوند آن نموده قطع می کنند و در زمین فساد می نمایند آنانند که لعنت و بدی در آن سرای برای آنهاست )،این آیه حال غیر مؤمنان را به روش تقابل بیان می کند و می فرماید کفارکسانی هستند که عهد فطرت سلیم را که مقتضای آن اقرار به توحید است نقض کرده و احکام خدا و راه او را که بشر را به سعادت می رساند تغییر داده و آن راقطع می نمایند و جامعه را به فساد و بدبختی می کشانند و در زمین فساد می کنند،یعنی وظایفی را که اشیاء به جهت آن خلق شده اند تغییر می دهند و آنها را از حداعتدال خارج کرده و نمی گذارند تا به امور واجبه ای که غایت آنهاست قیام نمایند، و در نتیجه این اعمال ، آنها از رحمت حق دور شده و از کرامت الهی طردمی گردند به علت اینکه آنها حق را کنار گذاشته و در باطل فرو رفته اند و سرانجام باطل هم جز نابودی و هلاکت و بدی عاقبت نیست .